Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

BA5 (Vakbekwaam)

Schakelen op hoogspanning

Doelgroep

Alle medewerkers die een opleiding nodig hebben omtrent elektriciteit en die werken aan installaties die onder spanning kunnen staan en waar elektrische risico’s of gevaren tijdelijk of permanent aanwezig zijn of kunnen voorkomen

VOORWAARDEN

Er is een zekere voorkennis (basis elektriciteit) vereist

DoelStelling

Initiëren van een interactief lessenpakket omtrent het uitvoeren van opdrachten die gepaard gaan met elektriciteit en verbonden zijn aan (bestaande) risico’s en gevaren

Inhoud

Theorie:

  • Raamkader: BA1 tem BA5 (typologie)
  • Inzicht in de werking en aanpak van elektriciteit, begrippen en terminologie
  • Wettelijk kader: Aandacht voor aspecten uit het AREI
  • Attitude mbt Veilig werken, inschatten van risico’s (LMRA) en preventieve acties
  • Bewustmaking van elektrische gevaren en risico’s
  • De meest voorkomende ongevallen, elektrisering en elektrocutie en de gevolgen voor het lichaam
  • Hoe reageren in noodsituaties, procedures en afspraken
  • Gebruik van noodzakelijke PBM’s
  • Verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, organisatie van het werk

Opleidingskalender

Momenteel zijn er geen data voor deze opleiding beschikbaar. Wij kunnen deze opleiding wellicht wel aanbieden. Indien u geïnteresseerd bent om deze te volgen, gelieve ons te contacteren via dit formulier.

Veelgestelde vragen

De bestuurder van dit toestel heeft een veiligheidsfunctie. Voor alle veiligheidsfuncties is een opleiding verplicht. Dit is bepaald in KB art. 14.1 van 4/5/1999:

De bestuurder van een gemotoriseerd transportwerktuig moet een aangepaste en een specifieke opleiding krijgen. Een bewijs van bekwaamheid moet kunnen worden voorgelegd onder de vorm van een attest of getuigschrift.

Welk materiaal er moet worden meegebracht door de cursist zelf staat in de mail die wordt verstuurd na inschrijving voor de opleiding.

De certificaten die door SIOS worden uitgereikt zijn vijf jaar geldig. Daarna kan de werknemer een hertraining volgen om terug voor vijf jaar gecertificeerd te zijn.

SIOS is zeer centraal gelegen, vlakbij de E40. Het volledige adres is Booiebos 24, 9031 Drongen. De meeste van de opleidingen van SIOS zullen daar doorgaan, behalve wanneer het uitdrukkelijk anders is aangegeven in de bevestigingsmail na je inschrijving.

SIOS is erkend voor de pijler Opleiding (open opleiding en in-company) op het vlak van logistiek, preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Als KMO kan u dus genieten van een voordelig tarief voor het opleiden van uw werknemers.

Een basisopleiding is standaard geschikt voor personen zonder enige voorkennis. Dit wil zeggen dat ze het toestel waarvoor ze dienen gecertificeerd worden helemaal niet kennen.

Een opleiding voor gevorderden is geschikt voor personen die al ervaring hebben, maar nog niet gecertificeerd zijn.

Hertrainingen kunnen worden gevolgd door werknemers die gecertificeerd zijn, maar van wie het certificaat bijna vervalt. Na een succesvolle hertraining is het certificaat terug voor vijf jaar in orde.

Praktische info

Meer info over sios ?