Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

‘Blended leren in operationele context’ – Wat houdt het in?

‘Blended leren in operationele context’ – Wat houdt het in?

Meer en meer maken we gebruik van verschillende leervormen. Het klassikale leren is het meest ingeburgerd. We schrijven mensen in voor een leertraject en brengen ze samen in een klaslokaal.

Voor opleidingen met een verplicht praktijkluik betekent dit vaak dat er eerst een informatief (al dan niet te herhalen) theoretisch gedeelte plaatsvindt. Nadien volgt dan een praktijkmoment.

Bij wettelijk verplichte opleidingen keren mensen na een bepaalde periode terug naar een moment van hertrainen, heropfrissen, bijleren en sensibiliseren (bv jaarlijks EHBO, 5-jaarlijks hef- en reachtruck, …)

Deze groep van ervaren mensen die dergelijke herattestering of vernieuwde certificatie nastreven maken steeds meer gebruik van een ‘blended’ leervorm. Hierbij gaan cursisten individueel en op eigen tempo door dat verplichte theoretische deel.

Dat luik is digitaal interactief opgebouwd. Het kan worden gezien als een vorm van geprogrammeerde instructie. De cursist dient het leertraject als het ware ‘gedwongen’ en volledig te doorlopen. Ondertussen wordt de cursist daardoor ‘geborgd’ m.b.t. zijn wettelijke verplichtingen.

De tijdsduur verschilt echter t.o.v. een klassikale ervaring, de kwaliteit van de opleiding blijft dezelfde. Een cursist doorloopt een leermodule op maximum een uur. Direct nadien volgt de (verplichte) toetsing met aanverwante score. Heel gemakkelijk, snel, eenvoudig en efficiënt zowel voor de cursist, als voor de betrokken afdeling en de dienst HR. Onze opleidingsadministratie Coachview doet de rest en bezorgt onmiddellijk alle resultaten.

Verschil met E-Learning?

De term ‘e-learning’ is een amalgaam voor alles wat digitaal wordt gepresenteerd. We dienen een duidelijk onderscheid te maken met ‘blended learning’. Beide leervormen voorzien een toetsing op het einde van de te doorlopen online module. Maar waar ‘e-learning’ stopt na afname van de theoretische toetsing (eventueel gekoppeld aan een getuigschrift), houdt ‘blended learning’ nog rekening met een extra aansluitend praktijkgedeelte.

De kracht van digitaal leren in operationele context?

Er zijn een aantal voorwaarden. Belangrijkste is dat leermodules dienen geschreven te zijn in de (formele en informele) taal van de doelgroep. Veel e-learnings voldoen vaak niet aan dat criterium waardoor men een doelgroep vaak ziet afhaken. Het gegeven dat de man/vrouw op de werkvloer vaak geen kaas heeft gegeten van digitale oplossingen klopt dus helemaal niet.

Probeer het en geef het een kans. Is een leermodule op maat van de doelgroep, interactief, boeiend, leerzaam, herkenbaar, eenvoudig in gebruik en aanvoelen … dan zijn operatoren en arbeiders vaak zelf vragende partij.

Contacteer ons voor meer info: admin@sios.be of 09/220 93 85