Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Brandwacht

Brandwacht

Doelgroep

Medewerkers die zich beroepshalve bezighouden met brandbestrijding of die als veiligheidstoezichter optreden bij werkzaamheden met een verhoogd risico op brand/explosie

Organiseer een opleiding in uw bedrijf

Deze opleiding wordt aangeboden als In Company opleiding bij u op het bedrijf. 

Doelstelling

Het verwerven van de nodige vaardigheden om een beginnende brand veilig aan te pakken

Na deze opleiding:

 • hebben de deelnemers de nodige vaardigheden om een beginnende brand veilig aan te pakken
 • krijgen de deelnemers een attest van deelname

Voorkennis

Er is geen voorkennis noodzakelijk

Inhoud

Theorie:

 • weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • het doel en het gebruik van de vuurvergunning en de elementaire relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften kennen
 • elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • weten welke verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen er zijn
 • kunnen herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico en de te nemen
 • de werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen
 • de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik kennen
 • weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm
 • de elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden kennen

Praktijk:

 • branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poedersnelblussers, CO2-snelblussers en water kunnen blussen
 • een blusdeken kunnen gebruiken
 • een muurhaspel kunnen gebruiken
 • brandslangen kunnen aansluiten en hanteren
 • de voorwaarden van de vergunning kunnen controleren op een efficiënte manier alarm kunnen geven

Kostprijs

 • Op aanvraag
 • Op maat
 • On-site