Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Op 15 mei 2024 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuwe regelgeving gepubliceerd met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk. Hiertoe werd de titel van boek VIII van de Codex gewijzigd naar “Ergonomie op het werk en preventie van MSA”. Dit nieuw KB trad in werking op 25 mei 2024.

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn een verzamelnaam voor de problemen van musculoskeletale structuren waarmee men geconfronteerd wordt tijdens zijn professionele activiteiten. Pijn aan de rug, polsen of ellebogen zijn enkele van de meest voorkomende klachten. Ze zijn tevens de belangrijkste oorzaken van absenteïsme en arbeidsongeschiktheid. Deze klachten beperken zich niet tot de arbeiders die zwaar werk uitvoeren, ook kantoorarbeid kan leiden tot muisarmen of peesontstekingen in de pols. Elke werknemer kan er mee te maken krijgen, ongeacht leeftijd, beroep of activiteitensector.

Voordien was de preventie van musculoskeletale aandoeningen op het werk slecht beperkt geregeld in de codex. Er werden wel verplichtingen opgelegd aan werkgevers rond het manueel hanteren van lasten, beeldschermwerk en staand werk. Maar er was nood aan een nieuwe wet waarbij men werkgevers nu extra stimuleert om MSA preventief aan te pakken.

 

Wat is nieuw?

Invoering van 4 nieuwe begrippen die worden gedefinieerd in de codex:

  • Preventieadviseur-ergonoom
  • Ergonomie op het werk
  • Musculoskeletale aandoeningen
  • Musculoskeletale risico’s op het werk

Invoeging van een aantal algemene principes m.b.t. ergonomie op het werk en de preventie van MSA:

  • De werkgever moet rekening houden met de ergonomie op het werk vanaf het ontwerpen en inrichten van nieuwe werkposten, maar ook bij het aanpassen van bestaande werkposten. Men dient dus preventief rekening te houden met ergonomie. En dat is goed nieuws, want het is tijdens de ontwerpfase dat ergonomie het meest tot zijn recht komt!
  • De werkgever moet een preventiebeleid voeren om MSA of andere gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd worden door musculoskeletale risico’s op het werk, te voorkomen via een globale aanpak die rekening houdt met de verschillende risicofactoren. Dit preventiebeleid moet ook regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd.
  • De verschillende actoren die een rol spelen bij dit preventiebeleid worden gespecifieerd: preventieadviseur, preventieadviseur-ergonoom en preventieadviseur-arbeidsarts.

 

Ergonomisch werken is cruciaal voor de gezondheid van je werknemers. Zorg daarom voor een aangepaste werkomgeving en verlaag de kans op verzuim.

 

Wil je weten hoe wij bij SIOS jou hierin kunnen ondersteunen? Contacteer ons via admin@sios.be of 09 220 93 85.