BA4 - niet-Elektrische Werkzaamheden / gewaarschuwde personen

Doelgroep:

Alle medewerkers die een opleiding of bijscholing nodig hebben omtrent elektriciteit en die in aanraking kunnen komen met specifieke plaatsen of situaties waar elektrische risico’s of gevaren, tijdelijk of permanent, aanwezig zijn of kunnen voorkomen.

Doelstelling:

Initiëren van een interactief lessenpakket omtrent omgaan met elektriciteit, de risico’s en de gevaren ervan

Voorkennis:

 • Geschikt voor alle medewerkers, er is geen voorkennis vereist

Inhoud:

Theorie:
 • Raamkader: BA1 tem BA5 (typologie)
 • Inzicht in de specifieke werking en aanpak van elektriciteit, specifieke begrippen en terminologie
 • Wettelijk kader, inzichten uit het AREI
 • Attitude mbt Veilig werken, inschatten van risico’s (LMRA) en preventieve acties
 • Bewustmaking van elektrische gevaren en risico’s
 • De meest voorkomende ongevallen (elektrisering/elektrocutie)
 • Hoe reageren in noodsituaties
 • Gebruik van noodzakelijke PBM’s
 • Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de betrokken partijen
 • Betekenis van IP-bescherming
 • ...

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat, afhankelijk van de voorkennis en/of ervaring 1/2 dag tot 1 dag
 • On-site

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be