BA5 – ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN / GEWAARSCHUWDE PERSONEN

Doelgroep:

Alle medewerkers die een opleiding nodig hebben omtrent elektriciteit en die werken aan installaties die onder spanning kunnen staan en waar elektrische risico’s of gevaren tijdelijk of permanent aanwezig zijn of kunnen voorkomen

Doelstelling:

Initiëren van een interactief lessenpakket omtrent het uitvoeren van opdrachten die gepaard gaan met elektriciteit en verbonden zijn aan (bestaande) risico’s en gevaren

Na deze opleiding:

Voorkennis:

 • Er is een zekere voorkennis (basis elektriciteit) vereist

Inhoud:

Theorie:
 • Inzicht in de werking en aanpak van elektriciteit, begrippen en terminologie
 • Wettelijk kader: Belangrijke artikels uit het AREI
 • Attitude mbt Veilig werken, inschatten van risico’s (LMRA) en preventieve acties
 • Bewustmaking van elektrische gevaren en risico’s
 • Verschillende types inrichtingen en bescherming in en van installaties
 • Typering van elektrisch materiaal
 • Typering van spanning
 • De meest voorkomende ongevallen, elektrocutie en de gevolgen voor het lichaam
 • Hoe reageren in noodsituaties, procedures en afspraken
 • Gebruik van noodzakelijke PBM’s
 • Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de betrokken partijen, organisatie van het werk
 • ...

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat, afhankelijk van de voorkennis en/of ervaring 1 dag (tot 2 dagen)
 • On-site

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be