Home  /  Opleidingen  /  Brandwacht

BRANDWACHT

Doelgroep:

Medewerkers die zich beroepshalve bezighouden met brandbestrijding of die als veiligheidstoezichter optreden bij werkzaamheden met een verhoogd risico op brand/explosie

Doelstelling:

Het verwerven van de nodige vaardigheden om een beginnende brand veilig aan te pakken

Na deze opleiding:
 • hebben de deelnemers de nodige vaardigheden om een beginnende brand veilig aan te pakken
 • krijgen de deelnemers een attest van deelname

Voorkennis:

 • Er is geen voorkennis noodzakelijk

Inhoud:

Theorie:
 • weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • het doel en het gebruik van de vuurvergunning en de elementaire relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften kennen
 • elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • weten welke verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen er zijn
 • kunnen herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico en de te nemen
 • de werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen
 • de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik kennen
 • weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm
 • de elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden kennen
Praktijk:
 • branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poedersnelblussers, CO2-snelblussers en water kunnen blussen
 • een blusdeken kunnen gebruiken
 • een muurhaspel kunnen gebruiken
 • brandslangen kunnen aansluiten en hanteren
 • de voorwaarden van de vergunning kunnen controleren op een efficiënte manier alarm kunnen geven

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat
 • On-site

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be