BRANDPREVENTIE EERSTE INTERVENTIEPLOEG

Doelgroep:

Leden van de eerste interventieploeg (EIP)

Doelstelling:

Het verwerven van de nodige vaardigheden om veilig een brand onder controle te houden en te blussen. Redden van slachtoffers en evacueren van bedreigde personen

Na deze opleiding:
 • hebben de deelnemers praktische vaardigheden en voldoende theoretische basis om een brand onder controle te houden
 • krijgen de deelnemers een attest van deelname

Voorkennis:

 • Er is geen voorkennis noodzakelijk

Inhoud:

Theorie:
 • Verwittigen van de hulpdiensten
 • Brandoorzaken en preventie
 • Branduitbreiding
 • De vuurdriehoek
 • De Brandklassen
 • Blusprincipes
 • Blusmiddelen
 • Gevaren inherent aan interventies
 • Interventieprotocol
 • Evacuatieprotocol
 • ...
Praktijk:
 • Frietketelbrand (Branddeken)
 • Vloeistofbrand (CO2)
 • Brand van elektrische apparaten
 • Vaste stoffenbrand (Poeder of Schuim)
 • Brand in een lokaal (poeder en water)
 • Redden van een slachtoffer bij brand (enkel met mobiele blusunit)
 • Parcours door rook met redding en blussing (enkel met mobiele blusunit)

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat, 1 dag
 • On-site, of desgewenst in een oefencentrum
 • Maximum 12 personen

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be