Intern controleur rekinspectie

Doelgroep:

Voor alle magazijnmedewerkers en mensen die in het kader van hun functie rekinspecties zullen uitvoeren

 • Toekomstige inspecteurs / bevoegde personen (1 dag)
 • Visuele controles door magazijnmedewerkers/ bestuurders (1/2 dag)
 • Groter bewustzijn en kennis voor mensen die werken in en met palletstellingen. (1/2 dag)

Doelstelling:

Magazijnmedewerkers / bestuurders interne transportmiddelen bewust maken van hun verantwoordelijkheid

Na deze opleiding
 • hebben de deelnemers praktische vaardigheden en voldoende theoretische basis om op een veilige wijze rackinspecties uit te voeren
 • krijgen de deelnemers een officieel attest indien ze slagen voor de theoretische en praktische test, bij niet-slagen is een “attest van deelname” mogelijk

Voorkennis:

 • De voorkennis van de deelnemers bepaalt de duur van de opleiding
 • Er is geen voorkennis noodzakelijk om deze opleiding te volgen

Inhoud:

Theorie:
 • Wetten en normen
 • Magazijnstellingen
 • Vak - veld belasting
 • Lastbelasting en verdeling volgens de normen
 • Opbouw en onderdelen
 • Configuraties
 • Bouwtoleranties
 • Meten is weten
 • Controlepunten
 • Rapporteren
 • Preventie
Praktijk:Onder begeleiding van ervaren instructeurs/inspecteur leert de cursist een palletstelling op een juiste en veilige manier te controleren en te rapporteren

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat
 • On-site

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be