STEIGERBOUW MODULE 1 & 2

Doelgroep:

 • Voor wie (onder supervisie) steigers helpt monteren, aanpassen en demonteren
 • Als voorbereiding op module 3

Doelstelling:

Leren hoe het monteren van, en werken met steigers, veilig kan worden uitgevoerd. Het opbouwen van steigers behoort tot een van de meest risicovolle taken. Voor het monteren en demonteren dienen uitvoerders voldoende geschoold te zijn volgens KB 31-08-2005 art.18

Na deze opleiding:
 • Hebben de deelnemers praktische vaardigheden en voldoende theoretische kennis om een steiger te monteren, te demonteren, te controleren en veilig te gebruiken
 • Krijgen de deelnemers een certificaat van steigerbouwer module 1 & 2 en een attest op creditcardformaat voor gebruik op werklocatie

Voorkennis:

 • De voorkennis bepaalt de duur van de opleiding

Inhoud:

Theorie:
 • Reglementering en wetgeving
 • Hiërarchie van de Preventie
 • Bevoegdheid van steigerbouwer
 • Kwaliteitskenmerken
 • Diverse operationele elementen: type onderdelen, klasse van belasting, algemene belasting en stabiliteit, opstelling, montage en demontage, verplaatsen van stellingen
 • Algemene Preventie: Gebruik van PBM’s en valharnassen
 • Preventieve methodieken voor inschatting en nemen van maatregelen: valfactor, beklimming en werken op steigers, risico’s, LMRA…
Praktijk:De theorie wordt aansluitend in de praktijk omgezet. Onder begeleiding van ervaren instructeurs leert de cursist veilig en vlot een steiger te controleren, te monteren, te beklimmen en te demonteren. De praktijk wordt afgesloten met een competentietoets

Duur:

Deze opleiding duurt 1 tot 2 dagen naargelang de voorkennis van de cursist

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat + kan uitgebreid worden met Module 3 Steigerinspecteur
 • On-site

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be