Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Waarom is een opleiding intern transport nodig?

Waarom is een opleiding intern transport nodig?

Waarom is een opleiding intern transport nodig?

Een werkgever is verplicht om in te staan voor het welzijn van al zijn werknemers. Daarom werden in België een paar regels ingevoerd die werden gebundeld in de Codex ‘Welzijn op het werk’. Deze regels hebben betrekking op alle factoren die een invloed hebben op het welzijn van de werknemers. De Codex ‘Welzijn op het werk’ bestaat uit tien boeken. Hierin wordt oa. aandacht besteed aan de gezondheid, de werkomgeving en de psychosociale risico’s op het werk, maar ook aan de veiligheid van de werknemer.

Veiligheidsfunctie

Werknemers die een intern transportmiddel bedienen, voeren volgens de Codex een veiligheidsfunctie uit. Wat een veiligheidsfunctie volgens de Codex, precies is kan je hieronder lezen:

Codex Welzijn, art. I.4-1, §2:

Veiligheidsfunctie: elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden of nog waar dienstwapens worden gedragen, voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen, het besturen van die werktuigen en installaties of het dragen van die wapens de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen;

Adequate opleiding

In het tweede hoofdstuk van boek vier van de codex staat vervolgens gedefinieerd welke maatregelen de werkgever moet treffen zodat werknemers mobiele arbeidsmiddelen mogen gebruiken. In dit hoofdstuk wordt onder meer omschreven dat de werkzone veilig moet zijn ingericht om deze toestellen te gebruiken, maar ook dat de bedienaars van een mobiel arbeidsmiddel met een eigen aandrijving een adequate opleiding moeten hebben gekregen.

Bij een eventueel arbeidsongeval zal het belangrijk zijn dat de werkgever kan aantonen dat de betrokken werknemer een aangepaste veiligheids-en gezondheidsopleiding heeft gekregen. Voor een adequate opleiding kan je als werkgever beroep doen op opleidingscentrum SIOS. Het voordeel hiervan is dat je zeker weet dat de nodige theoretische en praktische kennis is bijgebracht, is afgetoetst en geborgd word. Als de werknemer slaagt in de opleiding wordt een certificaat voorzien dat bij een ongeval aantoont dat hij/zij effectief een adequate opleiding heeft gekregen.

Welke opleidingen intern transport bieden we aan?

Opleidingen die Bij SIOS in Drongen worden georganiseerd

Onder “interne transportmiddelen” vallen oa de hef-en hijswerktuigen.

Bij SIOS in Drongen kan je een basisopleiding of een opleiding voor gevorderden volgen voor de meest voorkomende interne transportmiddelen, onderverdeeld in onderstaande categorieën.

Opleidingen die bij u op het bedrijf worden georganiseerd

De opleidingen die we bij SIOS geven, kunnen ook bij u op bedrijf worden georganiseerd. Dit heeft vooral voor de praktijkopleiding het grote voordeel dat de cursist het eigen arbeidsmiddel leert bedienen in de eigen werkomgeving. Ook wordt meteen aangeleerd om te werken met het toestel dat tijdens het werk zal gebruikt worden.

Naast de opleidingen voor interne transportmiddelen en hoogwerker, geeft SIOS bij u op het bedrijf ook opleidingen voor hijswerktuigen (rolbrug, aanslaan van lasten, opleiding torenkraan met grondbediening, autolaadkraan). Deze opleidingen kunnen op maat worden uitgewerkt op basis van de risico’s verbonden aan de werkpost.

Hertraining

Na vijf jaar wordt door SIOS een hertraining aangeboden voor gevorderde bedienaars. Dit zowel voor de elektrische transpallet, elektrische stapelaar, reach als heftruck. Deze hertraining zorgt ervoor dat de werknemer steeds op de hoogte blijft van de laatste wetgeving, dat zijn kennis wordt herhaald, techniciteit met betrekking tot het veilig bedienen wordt afgetoetst en dat zijn certificaat actueel blijft. De opleidingen voor gevorderden betreffen dus steeds een hertraining.

Digitale leermodules

Voor herattestering is het theoretisch gedeelte van de opleidingen elektrische stapelaar, elektrische transpallet, heftruck, reachtruck en hoogwerker tevens als digitale leermodule beschikbaar. Deze digitale opleidingen brengen de cursist de nodige theoretische kennis bij en bevatten ook een examen. Na het slagen in de theoretische opleiding wordt een afspraak ingepland om een praktijktest af te leggen bij SIOS in Drongen of bij u op het bedrijf.

In dit artikel kan je de voordelen van de digitale leermodule bekijken.