Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Voorwaarden IC-opleiding
(voor de klant)

SIOS hecht veel belang aan kwalitatieve opleidingen. Hiervoor willen wij u vragen om onderstaande zaken zeker te willen voorzien op de dag dat bij u op het bedrijf een opleiding wordt georganiseerd. Op die manier kan een vlot verloop van de opleiding worden gegarandeerd.

Te voorzien voor het theoretische gedeelte (indien van toepassing):

  • Een geschikte opleidingsruimte (ruim, stil, proper, eventueel verduisterbaar);
  • De nodige en correct werkende multimedia. Dit is een beamer en/of televisiescherm voor het projecteren van het lesmateriaal.

Te voorzien voor het praktijkgedeelte (indien van toepassing):

  • Correct werkende en veilige arbeidsmiddelen in functie van de opleiding;
    • Indien nodig voorzien van geldige keuringsdocumenten.
  • Een veilige gemarkeerde oefenzone om te gebruiken gedurende de praktijkproeven;
  • De voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de deelnemers aan de opleiding.

LOGISTIEK. Veiligheid. WELZIjn.