Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Privacy Policy

Sios, gevestigd aan Booiebos 24, 9031 Drongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.sios.be
Booiebos 24
9031 Drongen
09/220 93 85

Fabio De Bock is verantwoordelijk voor Gegevensbescherming van Sios. Hij is te bereiken via info@sios.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sios verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Fysiek adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in te schrijven voor een opleiding, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sios.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sios verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Het inschrijven voor een opleiding
– Het aanvragen van informatie over de diensten van Sios
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Sios analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sios neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sios) tussen zit. Sios gebruikt volgend systeem voor het verzamelen van bezoekersgegevens:

Google Analytics

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan De deeluitgeverij BV. Op haar beurt kan De Deeluitgeverij BV statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

– Locatie
– Apparaat
– Browser
– Besturingssysteem
– Serviceprovider
– IP-adres (het laatste octet is gemaskeerd)

Google Analytics verzamelt ook de volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

– Leeftijd
– Geslacht
– Surfgedrag
– Interesses

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sios bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Door u verstrekte persoonsgegevens bij inschrijving van een opleiding

Termijn: Deze gegevens blijven in onze database en worden niet gewist, tenzij je er zelf om vraagt.
Reden: Door je gegevens te bewaren kunnen we je steeds informeren over je gevolgde opleidingen en de behaalde resultaten.

Door u verstrekte persoonsgegevens bij inschrijving op onze nieuwsbrief

Termijn: Deze gegevens blijven in onze database en worden niet gewist, tenzij je er zelf om vraagt.
Reden: Door je inschrijving voor de nieuwsbrief te bewaren kunnen we je blijvend informeren over onze diensten die voor jou van belang zijn. In elke door ons verstuurde nieuwsbrief krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven, daarna worden je gegevens permanent gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sios verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden in geen geval gegevens verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sios gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sios gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sios en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sios.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we je bij je vraag tot inzage vragen om een bewijs van je identiteit te leveren. Dit is in de meeste gevallen een kopie van je identiteitskaart of de identiteitskaart van de persoon van wie je de gegevens wil bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sios neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sios.be

LOGISTIEK. Veiligheid. WELZIjn.