Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Toekomstvisie

Borgen en Ontzorgen

SIOS gelooft in een toekomst van borgen en ontzorgen. Het zoeken en vinden van goed gekwalificeerd personeel is al een tijd een grote uitdaging voor ondernemingen. Nieuwe mensen daarenboven een goed gevoel geven in hun nieuwe werkcontext een al even grote inspanning.

Maar daar stopt het niet.

De ervaring, kennis en knowhow die mensen opbouwen worden in de toekomst cruciaal voor het bestaan van een onderneming. Maar wat doen we met die kennis? Hoe brengen we die in kaart? Hoe houden we die actief? Hoe borgen we alles wat een organisatie aan kennis in huis heeft?

Kennisborging is vandaag ‘major challenge’ want de tijd die we besteden aan instroom van mensen, het proces van onboarden en opleiden on the job van nieuwe medewerkers vergt al veel van onze tijd. Opgebouwde kennis inzetten en vooral niet verloren laten gaan is vaak onmeetbaar.

Hoe kennis borgen?

De juiste aanpak, de juiste methodiek, de juiste evaluatie, de juiste invulling, met … de juiste mensen.

SIOS ontwikkelde een concept voor en door opgeleide en ervaren interne trainers. Ze vormen de boordsteen van uw toekomstig beleid rond het borgen van kennis.

Opgeleide trainers maar ook met de juiste tools. SIOS ontwikkelt programma’s en leermodules op maat, uw kennis wordt gestockeerd en bovenal begrijpbaar gemaakt voor nieuwe medewerkers.

SIOS kan zijn eigen ervaringen op dat terrein inzetten en u mee ondersteunen.

ONZE WAARDEN

KWALITEIT

SIOS streeft naar een kwalitatieve dienstverlening. Doordacht en uitgebouwd, met de juiste mensen / begeleiders.

Wendbaarheid

SIOS hanteert een dynamische aanpak ten aanzien van zijn klanten en bewegingen in de markt. en handelt vanuit een proactieve houding ten aanzien van interne en externe veranderingen.

INNOVATIEF

SIOS streeft voortdurend naar vernieuwende concepten en methodes mogelijkheden tot digitalisering.

KLANTGERICHT

Onze klant staat volledig centraal in ons behandelen, de SIOS-werkwijze is er op geënt een samenwerking te bewerkstelligen die evolueert van klantrelatie naar partnership.

LOGISTIEK. Veiligheid. WELZIjn.