Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

BA5 (vakbekwaam)

Doelgroep

Alle medewerkers die een opleiding nodig hebben omtrent elektriciteit en die werken aan installaties die onder spanning kunnen staan en waar elektrische risico’s of gevaren tijdelijk of permanent aanwezig zijn of kunnen voorkomen

VOORKENNIS

Er is een zekere voorkennis (basis elektriciteit) vereist

DoelStelling

Initiëren van een interactief lessenpakket omtrent het uitvoeren van opdrachten die gepaard gaan met elektriciteit en verbonden zijn aan (bestaande) risico’s en gevaren

Inhoud

Theorie:

 • Raamkader: BA1 tem BA5 (typologie)
 • Inzicht in de werking en aanpak van elektriciteit, begrippen en terminologie
 • Wettelijk kader: Aandacht voor aspecten uit het AREI
 • Attitude mbt Veilig werken, inschatten van risico’s (LMRA) en preventieve acties
 • Bewustmaking van elektrische gevaren en risico’s
 • De meest voorkomende ongevallen, elektrisering en elektrocutie en de gevolgen voor het lichaam
 • Hoe reageren in noodsituaties, procedures en afspraken
 • Gebruik van noodzakelijke PBM’s
 • Verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, organisatie van het werk

Opleidingskalender

24/09/’24 – BA5 vakbekwaam

Gent (Drongen) – beschikbare plaatsen: 2
Schrijf in Lessenrooster

26/11/’24 – BA5 vakbekwaam

Gent (Drongen) – beschikbare plaatsen: 13
Schrijf in Lessenrooster

Veelgestelde vragen

Een opleiding BA5 is verplicht voor personen die taken moeten uitvoeren aan of in de buurt van elektrische installaties.

Welk materiaal er moet worden meegebracht door de cursist zelf staat in de mail die wordt verstuurd na inschrijving voor de opleiding.

Na een risicoanalyse elektriciteit binnen een bedrijf verklaart de werkgever de medewerker bevoegd op basis van:

 1. Kennis van de medewerker = Opleiding
 2. El. installaties waarvoor die kennis van kracht is
 3. Werkzaamheden die de medewerker moet/mag uitvoeren

SIOS is zeer centraal gelegen, vlakbij de E40. Het volledige adres is Booiebos 24, 9031 Drongen. De meeste van de opleidingen van SIOS zullen daar doorgaan, behalve wanneer het uitdrukkelijk anders is aangegeven in de bevestigingsmail na je inschrijving.

SIOS is erkend voor de pijler Opleiding (open opleiding en in-company) op het vlak van logistiek, preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Als KMO kan u dus genieten van een voordelig tarief voor het opleiden van uw werknemers.

Praktische info

Meer info over sios ?