Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

methodiek

0pen opleidingen

Onze opleidingen gaan door in ons opleidingscentrum in Booiebos 24 te Gent (Drongen) (tenzij anders aangegeven). Cursisten worden er ontvangen in groep en krijgen er opleiding vanuit theorie en praktijk. Evaluatie, examinatie en attestering maken deel uit van de opleidingsdag. Daarbij houden we vast aan de belangrijke standaarden die we hanteren vanuit onze kwaliteitsvisie en die voldoen aan de vereisten van het Qfor label.

Voor de praktische (technische) opleidingen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit één-op-één coaching. Dit gebeurt zowel tijdens de basisopleidingen, trajecten voor gevorderden als hertrainingen. Er wordt steeds naar gestreefd dat cursisten het overgrote deel van de tijd beschikken over een eigen toestel of dit slechts gedeeltelijk moeten delen met andere cursisten. Op die manier wordt praktijk aangenaam en leerzaam en kan elke cursist vorderen naar eigen leervermogen. Dit betekent tevens een grote tijdswinst voor uw bedrijf.

SIOS beschikt over ervaren lesgevers. Zij oordelen op een gestructureerde en objectieve manier over de aangeleerde praktijk of ervaring. Voor elke attestering is er een verslag voorhanden dat wordt gedeeld met de opdrachtgever.

In-company opleidingen

SIOS vertrekt vanuit de situatie, het probleem of het vraagstuk bij de klant. Wij staan voor een oplossingsgerichte aanpak en cultuur waarbij we zoveel mogelijk proberen om opleidingen aan te bieden op maat van de klant. Samen met onze lesgevers of experten bekijken we elke vraag en geven wij een gericht voorstel naar oplossing of aanpak.

Hoewel sommige vragen heel specifiek en complex kunnen zijn, kan u ook voor die moeilijke opdrachten steeds beroep doen op onze jarenlange expertise of advies.

In-company trajecten worden steeds benaderd vanuit een intake gesprek zodat de nodige voorkennis voorhanden is, daaruit volgt een duidelijk plan van aanpak met de nodige nazorg. Lesgevers of experten gaan aan de slag vanuit een sterk coachende houding.

LOGISTIEK. Veiligheid. WELZIjn.