Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Interne Trainers

Vorm je interne trainers

SIOS oriënteert beginnende trainers in hun nieuwe rol. Cursisten worden opgeleid om hun eerste stappen als trainer vlot te zetten. In een latere fase kunnen zij worden hertraind met aanvullende skills of competenties. Alternatieve momenten van bijleren zijn bv dat trainers individueel of collectief op afgesproken momenten vanuit SIOS in hun rol worden gecoacht en zo nieuwe inzichten opdoen.

Vanuit uw bedrijfsvisie wordt verder gekeken naar ondersteuning via digitale tools of het borgen van kennis.

Train the trainer

Wat is het traject?

Basistraining

Themata: (vanuit simulatie en oefeningen):

De interactieve driehoek (trainer-trainee-werkcontext), Focus op de trainer (welk proces begeleidt hij/zij, welke eigenschappen heeft hij/zij en worden (al dan niet onbewust) toegepast, Focus op de coachee (Hoe leren mensen + wie is hij/zij in al zijn hoedanigheden en persoonlijkheden), Focus op de werkcontext, Focus op de interactie, …

Praktisch:

Actieve oefening op de werkvloer zelf, analyse van interactie met bijsturing, modereren van het opleidingsproces, aangereikte principes worden herhaald, accenten van het bedrijf en zijn cultuur leggen we mee.

Hertraining

De training (theoretisch en/of praktisch), of delen daaruit, worden herhaald in korte(re) sessies. Nieuwe delen en inzichten dienen als addendum. Een hertraining wordt samen met de opdrachtgever ingevuld, op basis van de voorbije eerste ervaring(en).

Na-traject

Bestaat uit verdere individuele of collectieve begeleiding, vaak afdelings- of project gerelateerd. Na-trajecten worden altijd op voorhand besproken en leiden mogelijks tot nieuwe of aangepaste trainingsmomenten.

Methodiek

SIOS gaat uit van het leermodel (leerkubus) van Johan Heene (Kennis-Inzicht-Toepassing-Integratie) komende uit didactische context. Het is een helder en bruikbaar model en dient als rode draad in de transfer en communicatie.

In de praktijk bouwen me mogelijks mee aan WERK- en OPLEIDINGSINSTRUCTIES volgens de methodiek van ‘taken-deeltaken-kritische punten’.

Tools & Borging

SIOS stemt af met de klant hoe het proces van borging verloopt of welke beheerstool werd opgezet.

Het werken met (eigen) digitale tools rond opvolging en borging-beheer is een uitdaging, zowel in het kader van kennisborging zelf, als in functie van de ondersteuning van de interne trainers op de vloer (evaluatie).

Beheersmatig werkt SIOS zelf met Coachview.net en werkt SIOS kennis- en leermodules op maat uit.