Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

PROCES

Open opleidingen (bij SIOS)

Hoe schrijf je in voor een open opleiding?

Elke cursist of verantwoordelijke kan zich op deze website inschrijven op het voorgestelde aanbod aan opleidingen bij SIOS. Indien gewenst kan je ook telefonisch contact opnemen.

Communicatie naar de cursist

Na inschrijving wordt aan elke cursist een duidelijke communicatie bezorgd omtrent alle modaliteiten van de opleidingsdag(en) (datum, uur, locatie, voorwaarden, ...).

De dag van de opleiding

De cursist wordt op de dag(en) van de opleiding verwacht op de opleidingslocatie. Na elke opleiding (theorie en praktijk) wordt een evaluatie of een examen voorzien. Hierdoor wordt de opleiding geratificeerd of ge(her)evalueerd (herattestering). Raadpleeg hiervoor ook onze aanpak en methodiek.

Digitale opleidingen (theorie)

Cursisten kunnen er voor bepaalde opleidingen voor kiezen om het theoretisch gedeelte van de opleiding op eigen tempo digitaal te volgen. Ook na deze digitale opleiding volgt een theoretisch examen. Na het slagen in dit theoretisch luik kan de cursist indien nodig een praktijkopleiding inplannen.

In-company opleidingen

Intake

Vooraf aan een in-company opleiding wordt steeds een moment voorzien om inhoud, context en aanpak te bepalen. Voor in-company trajecten worden de opeenvolgende stappen besproken. Specifieke vragen worden in een op-maat voorstel gegoten met bijhorende offerte.

Inhoud en lesgever

Afhankelijk van het niveau en de inhoud van de opleiding wordt een opleiding-training gegeven door ervaren lesgevers die beschikken over de nodige expertise, zij delen maximaal hun ervaringen. Een zelf te kiezen inhoudelijk natraject waarbij optioneel wordt voorzien in verdere opvolging of coaching is tevens mogelijk.

Nazorg

Er volgt standaard nazorg waarbij alles administratief volledig correct wordt afgewerkt en de nodige communicatie wordt verzorgd. Bijhorende evaluatiedocumenten en attesten worden aangeleverd aan de opdrachtgever. SIOS maakt voor al zijn beheer gebruik van Coachview.net om te voorzien in een perfecte organisatorische en administratieve afhandeling.

LOGISTIEK. Veiligheid. WELZIjn.