Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Eerste Interventieploeg

Eerste Interventieploeg

Doelgroep

Leden van de eerste interventieploeg (EIP)

Organiseer een opleiding in uw bedrijf

Deze opleiding wordt aangeboden als In Company opleiding bij u op het bedrijf. 

Doelstelling

Het verwerven van de nodige vaardigheden om veilig een brand onder controle te houden en te blussen. Redden van slachtoffers en evacueren van bedreigde personen

Na deze opleiding:

 • hebben de deelnemers praktische vaardigheden en voldoende theoretische basis om een brand onder controle te houden
 • krijgen de deelnemers een attest van deelname

Voorkennis

Er is geen voorkennis noodzakelijk

Inhoud

Theorie:

 • Verwittigen van de hulpdiensten
 • Brandoorzaken en preventie
 • Branduitbreiding
 • De vuurdriehoek
 • De Brandklassen
 • Blusprincipes
 • Blusmiddelen
 • Gevaren inherent aan interventies
 • Interventieprotocol
 • Evacuatieprotocol

Praktijk:

 • Frietketelbrand (Branddeken)
 • Vloeistofbrand (CO2)
 • Brand van elektrische apparaten
 • Vaste stoffenbrand (Poeder of Schuim)
 • Brand in een lokaal (poeder en water)
 • Redden van een slachtoffer bij brand (enkel met mobiele blusunit)
 • Parcours door rook met redding en blussing (enkel met mobiele blusunit)

Kostprijs

 • Op aanvraag
 • Op maat, 1 dag
 • On-site, of desgewenst in een oefencentrum
 • Maximum 12 personen