Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

EHBO Basis

EHBO Basis

Doelgroep

 • Alle medewerkers die een opleiding of bijscholing nodig hebben in het bedrijf
 • Medewerkers die zich in specifieke situaties begeven

Organiseer een opleiding in uw bedrijf

Deze opleiding wordt aangeboden als In Company opleiding bij u op het bedrijf. 

Doelstelling

Initiëren van een bijzonder praktijkgericht en interactief lessenpakket op maat van de klant of doelgroep. Op die manier komen tot invulling van specifieke situaties in het bedrijf

Voorkennis

Er is geen voorkennis noodzakelijk

Inhoud

Theorie:

 • weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • het doel en het gebruik van de vuurvergunning en de elementaire relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften kennen
 • elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • weten welke verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen er zijn
 • kunnen herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico en de te nemen
 • de werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen
 • de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik kennen
 • weten hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm
 • de elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden kennen

Praktijk:

 • branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poedersnelblussers, CO2-snelblussers en water kunnen blussen
 • een blusdeken kunnen gebruiken
 • een muurhaspel kunnen gebruiken
 • brandslangen kunnen aansluiten en hanteren
 • de voorwaarden van de vergunning kunnen controleren op een efficiënte manier alarm kunnen geven

Kostprijs

 • Op aanvraag
 • Op maat
 • On-site