Intern controleur verhandelingstoestellen

Doelgroep:

Voor alle magazijnmedewerkers en mensen die in het kader van hun functie controles zullen uitvoeren

 • Toekomstige inspecteurs / bevoegde personen
 • Visuele controles door magazijnmedewerkers/ bestuurders

Doelstelling:

Magazijnmedewerkers / bestuurders interne transportmiddelen bewust maken van hun verantwoordelijkheid

Na deze opleiding
 • hebben de deelnemers praktische vaardigheden en voldoende theoretische basis om een verhandelingstoestel te controleren en te rapporteren
 • krijgen de deelnemers een officieel attest indien ze slagen voor de theoretische en praktische test, bij niet-slagen is een “attest van deelname” mogelijk

Voorkennis:

 • De voorkennis van de deelnemers bepaalt de duur van de opleidin
 • Er is geen voorkennis noodzakelijk om deze opleiding te volgen

Inhoud:

Theorie:
 • Wetten en normen betreffende verhandelingstoestellen
 • Verhandelingstoestel versus hijswerktuig
 • Afkeurcriteria
 • Controlepunten
 • Controles versus inspecties
 • Rapporteren
 • Preventie
Praktijk:Onder begeleiding van ervaren instructeurs/inspecteur leert de cursist verhandelingstoestellen controleren – inspecteren, rapporteren ...

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat
 • On-site

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be