Intern Instructeur

Doelgroep:

 • Opstartende (bedrijfsinterne) trainers en instructeurs
 • Leidinggevenden met coachende opdracht
 • Toekomstig leidinggevenden
 • Teamleaders en supervisors
 • Leerkrachten en docenten
 • Opleidingsverantwoordelijken en Consultants

Doelstelling:

De opleiding tot Intern Instructeur bouwt verder op de opleiding Train-the-Trainer maar reikt inhoudelijk verder. Deze opleiding focust meer op de praktijk en plaatst de kersverse trainer voor een groep cursisten. Deze opleiding kan in overleg met het bedrijf worden gesplitst in meerdere momenten. De aangeleerde methodiek wordt direct toegepast.

Voorkennis:

 • Er is geen voorkennis noodzakelijk

Inhoud:

Theorie:
 • Competenties van een goede trainer/coach in operationele context?
 • Leerprocessen: Inzicht in de dynamiek tussen 2 partijen
 • Coachen op basis van de juiste interactie of, hoe benader ik diverse persoonlijkheden met verschillende ervaring of background
 • De eigen gedrags- en communicatiestijl
 • Opmaak van een eigen BIOS-profiel, herken uw communicatiestijl
 • Hoe een goede en gerichte instructie geven
 • Praktische tips bij het overbrengen van informatie
 • Communicatietools: Het belang van context-elementen en LSD-techniek
 • Invloed en rol van non-verbaal gedrag
 • Houding en lichaamstaal van de coach/trainee als speerpunt
 • Het geven van feedback
 • Weerstanden: hoe detecteren en er positief met omgaan
 • Valkuilen van de coach
 • Interactie vanuit groepen van personen
Programma dag 2
 • Inhoudelijke verderzetting dag 1
 • Opmaak van een specifiek beheersdocument op maat
 • Oefenmomenten: begeleiding/training van enkele trainees
Programma dag 3 en 4

Deze dagen zijn gefocust op het inoefenen met real life groepen, daarbij worden de nieuwe trainers gevolgd en gecoacht. Deze momenten kunnen worden opgesplitst en/of deels doorgaan in het eigen bedrijf. De nieuwe trainer wordt op dat moment gevolgd in eigen omgeving, begeleid in zijn eerste opdracht(en) en gestuurd in de nieuwe rol. Dit wordt op voorhand afgestemd, op die manier wordt zoveel mogelijk gewerkt op maat van het bedrijf. Dezelfde aanpak kan ook worden toegepast in het opleidingscentrum SIOS.

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat
 • On-site

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be