BRANDPREVENTIE KLEINE BLUSMIDDELEN

Doelgroep:

Iedereen die bij een beginnende brand adequaat moet kunnen optreden – Basis of Gevorderd (hertraining)

Doelstelling:

Het verwerven van de nodige vaardigheden om een beginnende brand veilig aan te pakken.

Na deze opleiding:
 • hebben de deelnemers de nodige vaardigheden om een beginnende brand veilig aan te pakken
 • krijgen de deelnemers een attest van deelname

Voorkennis:

 • Er is geen voorkennis noodzakelijk

Inhoud:

Theorie:
 • Verwittigen van de hulpdiensten
 • Brandoorzaken en preventie
 • Branduitbreiding
 • Preventie
 • De vuurdriehoek
 • De Brandklassen
 • Verschillende Blusmiddelen
 • Gevaren inherent aan interventies
 • ...
Praktijk:
 • Frietketelbrand (Branddeken)
 • Vloeistofbrand (CO2)
 • Brand van elektrische apparaten
 • Vaste stoffenbrand (Poeder in combinatie met water)
 • Brand in een lokaal (Schuim in combinatie met water)
 • Redden van een slachtoffer
 • ...

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat, 1/2e dag
 • On-site, of desgewenst in een oefencentrum
 • Maximum 12 personen

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be