STEIGERBOUW MODULE 3

Doelgroep:

 • Mensen die steigers controleren (bevoegd persoon)
 • Mensen die verantwoordelijk zijn voor het monteren, aanpassen en demonteren van steigers (1ste monteur steigerbouw)

Doelstelling:

Vervolmaking met betrekking tot het monteren, aanpassen, demonteren en controleren van steigers en de daaraan gerelateerde verantwoordelijkheden

Na deze opleiding:
 • Hebben de deelnemers praktische vaardigheden en voldoende theoretische kennis om complexe steigers te berekenen, te monteren en demonteren, te controleren en veilig te stellen voor gebruik
 • Krijgen de deelnemers een certificaat van steigerinspecteur module 3 en een attest op creditcardformaat voor gebruik op werklocatie

Voorkennis:

 • In het bezit zijn van het certificaat module 1 & 2 Steigerbouw

Inhoud:

Theorie:
 • Algemene herhaling van module 1 & 2
 • Bevoegdheden van de verschillende personen
 • Opmaken van materiaalstaten en instructie nota’s
 • Interpreteren van een gebruikshandleiding
 • Opstellen van controlelijsten en checklists
 • Montageplan begrijpen en opstellen
 • Toelaatbare belasting: definiëring
 • Berekeningen maken van: totaal gewicht, belasting per onderdeel volgens verschillende configuraties, verankering + gebruik van netten, windinvloeden, ...
 • Inzicht en kennis van benodigde documenten bij opbouw
Praktijk:Onder begeleiding van ervaren instructeur leert de cursist:
 • verschillende berekeningsoefeningen maken
 • een montageplan en checklist opstellen
 • een instructienota opmaken
 • een uitbouw tekenen én berekenen
 • mogelijke probleemsituaties inschatten en verbeteren
 • de controle doen van een steiger

Duur:

Deze opleiding duurt 1 tot 2 dagen naargelang de ervaring als stellingbouwer van de cursist + het verplichte bezit van een getuigschrift module 1 & 2

Kostprijs:

 • Op aanvraag
 • Op maat
 • On-site of in open opleiding

Foto

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be