Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Opvang van werknemers na een traumatische ervaring

Opvang van werknemers na een traumatische ervaring

Dat het volgen van een EHBO opleiding uiterst belangrijk is, is intussen algemeen bekend. Iedereen hoopt uiteraard dat de opgedane kennis in die opleiding zo weinig mogelijk in de praktijk moet worden toegepast, want dat betekent dat er een ongeval is gebeurd. Als er toch een ongeval zou gebeuren en de EHBO-medewerker moet ingrijpen, kan dat op die persoon een grote impact hebben. Hoe kan je je medewerkers hierop voorbereiden?

Werknemers opleiden om om te gaan met een traumatische ervaring

Een schokkende gebeurtenis op het werk, zoals het zien van een ernstig arbeidsongeval, (seksueel) geweld of zelfs een suïcide, leidt bij de betrokken medewerkers vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie kan ernstig beschadigd geraken.

Als een medewerker met een schokkende gebeurtenis geconfronteerd wordt op zijn werk, is erkenning en sociale steun vanuit het bedrijf uitermate belangrijk om de gevolgen van de gebeurtenis in te dijken. Zo voorkomen we verder slachtofferschap en een potentieel post-traumatisch stresssyndroom.

Goede opvang na een traumatische ervaring is uiterst belangrijk. SIOS biedt een opleiding aan om die opvang zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Mensen die zich gehoord en gesteund voelen, functioneren beter dan mensen die boosheid en wrok ervaren. Deze negatieve gevoelens kunnen een belemmering vormen voor een goede verwerking. De opvang dient als signaalfunctie zodat problemen tijdig en adequaat herkend en opgevangen kunnen worden.

Voor wie is deze opleiding?

Medewerkers die eerste en verdere opvanggesprekken voeren : leidinggevenden, vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, EHBO-medewerkers,…

Wat wordt aangeleerd in de opleiding?

– Het begrip traumatiserende gebeurtenis en traumatheorieën
– Herkenning van een traumatiserende gebeurtenis
– De normale en de verstoorde verwerking en verwerkingsstrategieën
– Monitoren en stimuleren van de verwerking
– Opvang onmiddellijk en een periode na de gebeurtenis
– Post-traumatische stresssyndroom en behandeling
– Ervaringen uitwisselen

Hoe gaan we te werk?

– In groepen van max 8 cursisten
– De opleiding wordt op het bedrijf georganiseerd.
– Theoriebespreking met docent
– Praktijkoefeningen met een acteur
– Lesduur van 3-4u
– Achteraf ontvang je een certificaat van deelname

Meer informatie over deze opleiding kan je vinden op deze link