Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

DIGITAAL LEREN

OPZET EN VOORDELEN

De digitale leermodules (DLM) van SIOS zijn, initieel in het kader van intern transport en mobiele arbeidsmiddelen, ontwikkeld voor ervaren en/of gevorderde cursisten. De module kan worden ingezet voor meerdere doeleinden.

Ze bestaan uit 2 onderdelen: een leergedeelte ter herhaling van kennis, inzichten en toepassingen. Ze voorziet tevens systematisch in kleine toetsingsgedeeltes. Direct aansluitend is een examen voorzien. De leermodule ondersteunt werkgevers omdat ze tegemoet komt aan een verplichte trainingsbehoefte, de nood aan sensibilisering en het invullen van wettelijke verplichtingen.

BEKIJK EEN DEMO VAN EEN DIGITALE LEERMODULE

Hier kan je een demo bekijken van de digitale leermodule over een elektrische transpallet

Bekijk hieronder in detail het opzet en de voordelen van onze digitale leermodules

Een leermodule is opgezet:

 1. ter vervanging van een verplichte theoretische opleiding
 2. ter voorbereiding van het verplichte theoretisch examen (bv interne transportmiddelen)
 3. in functie van hogere slaagkansen
 4. in functie van sensibiliseringsopdrachten
 5. in het kader van hertraining of bijscholing
 6. in het kader van interne evaluatie of examinering
 7. ter voorbereiding van een bedrijfsintern (op-maat) digitaal leerpakket
 1. planning en timing: gemakkelijker en flexibeler inplannen van opleidingen
 2. planning en timing: gemakkelijker en flexibeler inzetten van doelbewuste leermomenten
 3. mobiliteitsoplossing: geen noodzakelijke verplaatsingen van personeel
 4. direct resultaat = direct aangepaste (re)actie MOGELIJK
 • bepalen van eigen leerfrequentie
 • bepalen van eigen leerintensiteit
 • bepalen van eigen tijdsinvulling naar leren toe
 • grotere interactiviteit dus grotere leerbaarheid
 • grotere slaagkans bij toetsing
 • bij niet slagen: mogelijkheid om te herhalen
 • gerichte planning en timing
 • sensibiliseringstool
 • tool voor expertise = aantrekken van expertise ‘op maat’
 • tool voor expertise = in orde met de wettelijke verplichtingen
 • oplossing naar anderstalig doelpubliek
 • standaardisatie in lessenpakket en aanpak
 • transparanter beheer van dit type opleiding
 • borging van het opleidingsbeleid
 • financieel voordeel door gericht aangepaste prijzen
 • beperkte herhalingstijden, meer tijd in de afdeling
 • tijdswinst qua uren = hogere productiviteit
 • geen verplaatsingen = lagere kost
 • grotere flexibiliteit
 • mogelijkheid tot (externe) borging en beheer
 • logisch opgebouwd is
 • gemakkelijk te begrijpen is
 • gemakkelijk te bedienen is
 • die (inhoudelijk) aangenaam is qua leerervaring
 • die interactiviteit nastreeft
 • die flexibel en multi-inzetbaar is
 • die technisch eenvoudig is
 • die qua content gemakkelijk aan te passen is
 • die gepersonaliseerd is
 • die snelle feedback genereert (reporting)

ONZE WAARDEN

KWALITEIT

SIOS streeft naar een kwalitatieve dienstverlening. Doordacht en uitgebouwd, met de juiste mensen / begeleiders.

Wendbaarheid

SIOS hanteert een dynamische aanpak ten aanzien van zijn klanten en bewegingen in de markt. en handelt vanuit een proactieve houding ten aanzien van interne en externe veranderingen.

INNOVATIEF

SIOS streeft voortdurend naar vernieuwende concepten en methodes mogelijkheden tot digitalisering.

KLANTGERICHT

Onze klant staat volledig centraal in ons behandelen, de SIOS-werkwijze is er op geënt een samenwerking te bewerkstelligen die evolueert van klantrelatie naar partnership.

LOGISTIEK. Veiligheid. WELZIjn.