Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Regelgeving opleidingscentrum SIOS mbt. COVID-19 (Coronavirus).

Regelgeving opleidingscentrum SIOS mbt. COVID-19 (Coronavirus).

Het effect van Covid-19 heeft op wereldvlak, maar ook op bedrijfsniveau en op persoonlijk vlak een gigantische impact.

Binnen opleidingscentrum SIOS heeft de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en onze cursisten de hoogste prioriteit.

We nemen de mogelijke gevolgen van besmetting met het Covid-19-virus binnen onze dagelijkse werking zeer ernstig en hebben daarom extra veiligheidsvoorschriften bepaald naast deze van “sociale afstand” en hygiëne die ten allen tijde én door iedereen moeten worden nageleefd.

Opleidingscentrum SIOS blijft de maatregelen van de overheid opvolgen en zal indien noodzakelijk bijsturen.

Algemene hygiëneregels:

 • Opleidingscentrum SIOS zal alle betrokkenen (medewerkers en derden) meegeven dat ze regelmatig (tijdens pauzes, na wissel van toestel,…) de handen moeten wassen met water en zeep (cfr. hygiëneplan opleidingscentrum SIOS).
 • Er zullen instructies mbt “Hoe de handen correct gewassen moeten worden” en “regelgeving mbt Covid-19” geafficheerd worden binnen opleidingscentrum SIOS.
 • Er zullen desinfecterende producten (handgels en desinfecterende sprays), papieren tissues en chirurgische mondmaskers worden voorzien.
 • Er zal toezicht en borging zijn

Hygiëneplan:

 • Opleidingscentrum SIOS zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk zaken worden aangeraakt. Indien contact toch nodig is en zaken door meerdere personen worden aangeraakt, vallen we terug op het hygiëneplan.
 • Sanitair, arbeidsmiddelen, waterkranen, bureaubladen, werktafels, klinken, knoppen, printers,… (alles wat aangeraakt wordt) zullen dus op gezette tijden worden gereinigd met een ontsmettende spray en papier.
 • Medewerkers binnen SIOS wordt gevraagd om tweemaal daags (start dagtaak en na middagpauze) hun eigen werkplek, telefoon en arbeidsmiddelen te reinigen (met water en zeep). Daarvoor worden de nodige materialen en producten voorzien
 • Deze acties worden geregistreerd .

Werken met derden:

 • Opleidingscentrum SIOS vermijdt zoveel als mogelijk fysiek contact met derden. Binnen het bedrijf contacteren we elkaar via online hulpmiddelen waar mogelijk.
 • Wanneer fysiek contact onvermijdelijk is, houden we rigoureus vast aan de krijtlijnen van sociale afstand (1,5 meter).
 • Er worden chirurgische mondmaskers voorzien

Opleidingslokaal en oefenmagazijn:

 • We verluchten de werkruimtes bij aankomst, halfweg de voormiddag, na middagpauze en halfweg de middag. Hierbij maken we gebruik van natuurlijke verluchting (ramen en deuren openen) en vermijden het gebruik van airco.
 • We zien erop toe dat iedereen met eigen materiaal aan de slag gaat.
 • Arbeidsmiddelen en materialen zijn mee opgenomen in het hygiëneplan. (Zo worden toestellen frequent gedesinfecteerd).
 • Opleidingscentrum SIOS markeert lijnen op de grond om de afstanden duidelijk aan te geven als het werk dit toelaat.
 • Deelnemers aan de opleidingen zullen chirurgische mondmaskers worden aangeboden en moeten dragen.

In-Company opleidingen:

Indien onze opleidingen bij u op het bedrijf doorgaan, gaat opleidingscentrum SIOS ervan uit dat alle voorzorgsmaatregelen opgelegd door de overheid, zoals bv. social distancing, mogelijks verfijnd door het bedrijf zelf op basis van een risicoanalyse, zullen worden nageleefd tot doel onze docenten te beschermen tegen het COVID-19 virus.

Daarom vraagt opleidingscentrum SIOS de eventueel extra te volgen preventiemaatregelen mee te delen aan de docenten, de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen en een voldoende grote opleidingsruimte te voorzien.

Door er met zijn allen op toe te zien dat deze richtlijnen worden nageleefd, zullen we er allen in slagen deze ingrijpende en belastende periode veilig door te komen.

Het SIOS-team.