Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

EHBO opleidingen via digital classroom tijdens Corona

EHBO opleidingen via digital classroom tijdens Corona

EHBO opleidingen via digital classroom tijdens Corona

Veel werknemers die een opleiding EHBO hebben gekregen twijfelen, en terecht, of ze de technieken die ze hebben aangeleerd ook kunnen toepassen tijdens de coronacrisis. Personen die binnenkort een opleiding moeten volgen, vragen zich af of deze wel veilig kan doorgaan in deze periode. SIOS organiseert in samenwerking met Medical Training Academy digitale opleidingen EHBO, waar u naast de standaard EHBO-technieken ook wordt aangeleerd hoe u eerste hulp kan bieden tijdens de coronacrisis.

Opleiding EHBO tijdens COVID

Opleiding EHBO tijdens COVID

Digital Classroom

Om opleidingen EHBO in volkomen veiligheid te kunnen organiseren, maakt SIOS gebruik van een digital classroom. De lessen worden gegeven in een professionele televisiestudio, deelnemers kunnen meevolgen via zoom. Het aantal deelnemers wordt beperkt, zodat de opleiding zeer persoonlijk blijft, en iedereen de mogelijkheid heeft om te communiceren met de lesgever.

De hertraining EHBO kan worden gevolgd via deze weg. Deze hertraining is ook zeker interessant voor personen die willen weten hoe je veilig kan handelen bij een ongeval tijdens de coronacrisis. Er kan net zoals tijdens de gewone klassikale lessen in de mate van het mogelijke dieper worden ingegaan op persoonlijke, of bedrijfsspecifieke situaties. Zo bent u na de opleiding perfect in staat om eerste hulp te bieden in de meest veilige omstandigheden.

Stel uw opleiding niet uit

Dat de economie kan blijven draaien is van primordiaal belang tijdens deze tweede golf van het coronavirus. Om in deze bijzondere tijden de veiligheid binnen uw onderneming niet in het gedrang te brengen is het dus uiterst belangrijk dat opleidingen die de veiligheid binnen uw onderneming verhogen niet worden uitgesteld. In alle opleidingen die SIOS organiseert wordt ondertussen extra aandacht geschonken aan veilig werken tijdens corona. Dit geldt niet alleen voor de EHBO-opleidingen, maar ook voor alle andere opleidingen die worden georganiseerd. Door werknemers goed op te leiden helpt u om uw onderneming veilig door de winter te loodsen.