Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

KMO-portefeuille en werkbaarheidscheque: Uitbreiding tijdens Corona

KMO-portefeuille en werkbaarheidscheque: Uitbreiding tijdens Corona

KMO-portefeuille en werkbaarheidscheque: Uitbreiding tijdens Corona

KMO-portefeuilleElke KMO kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid waardoor je financiële steun kan krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Deze steun wordt uitgebreid tijdens de Coronacrisis. SIOS is erkend voor de pijler Opleidingen (open opleiding en in-company) op het vlak van logistiek, preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Dit wil zeggen dat opleidingen bij SIOS deels kunnen worden gefinancierd door de KMO-Portefeuille.

Voor Wie?

De KMO-portefeuille kan worden gebruikt door alle KMO’s met minder dan 250 werknemers. Afhankelijk van de grootte van je onderneming zal je 20% of 30% subsidie krijgen voor de aankoop van diensten die worden aangeboden door bedrijven die erkend zijn door erkende dienstverleners, zoals SIOS.

Hoeveel steun kan je krijgen?

Kleine ondernemingen, met minder dan 50 werknemers of een balanstotaal of jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro kunnen een subsidie krijgen van 30%, tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen, met minder dan 250 werknemers, een maximale jaaromzet van 50 miljoen euro of een balanstotaal van 43 miljoen euro, krijgen een subsidie van 20%, ook hier met een maximum van € 7.500. Concreet wil dit zeggen dat je bij SIOS voor open opleidingen en in company opleidingen van deze subsidie kan genieten, omdat SIOS erkend dienstverlener is voor de KMO-portefeuille.

Extra steun tijdens de Corona

In 2020 is een verhoging van het bedrag van de KMO-portefeuille van € 5.000 per KMO goedgekeurd. Concreet wil dit zeggen dat elke KMO die het plafond van € 7.500 heeft bereikt in 2020. Deze € 5.000 moet worden aangewend voor opleidingen rond werkbaar werk. De verhoging van de KMO-portefeuille kan ook worden gebruikt voor andere opleidingen indien er reeds andere acties rond werkbaar werk werden ondernomen binnen de KMO-portefeuille.

Uitbreiding werkbaarheidscheque

Werkbaarheidscheques zijn een maatregel van de Vlaamse regering waardoor je als ondernemer financiële steun kan krijgen bij een plan rond werkbaar werk. De steun spitst zich toe op initiatieven die je neemt als ondernemer rond werkbaar werk. Dit kan bijvoorbeeld de opmaak zijn van een plan om de werkbaarheidsgraad binnen je onderneming in kaart te brengen en te verbeteren.

Tijdens de coronacrisis wordt de cheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding. Concreet komt het er op neer dat de werkbaarheidscheque kan worden gebruikt voor competenties die nodig zijn om werkbaar te kunnen werken tijdens de gewijzigde situatie als gevolg van de coronacrisis.

SIOS heeft tijdens de coronacrisis alle opleidingen aangepast aan de gewijzigde werksituatie ten gevolge van Covid-19. Zo wordt tijdens opleidingen intern transport, hefwerktuigen en hoogwerker duidelijk gemaakt hoe er op een veilige manier kan worden gewerkt tijdens de coronacrisis.

Ook onze opleidingen EHBO zijn aangepast aan de gewijzigde arbeidscontext, door toevoeging van de module ‘EHBO tijdens corona’.

Als dienstverlener erkend door de KMO-portefeuille kunnen we dus heel wat aanbieden waardoor het mogelijk wordt om veiliger en werkbaarder door de crisis te geraken.

Meer informatie over al onze opleidingen vind je uiteraard op onze website, voor specifieke vragen kan je ons bereiken via ons contactformulier.