Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

SIOS behaalt opnieuw QFor-certificaat

SIOS behaalt opnieuw QFor-certificaat

SIOS continueert zijn visie op Kwaliteit met vernieuwde Qfor herkenning

De werking van SIOS is gestoeld op 4 waarden, die we als team hoog in het vaandel dragen. De voortdurende focus op Kwaliteit, Wendbaarheid, Innovatie en Klantvriendelijkheid zorgen ervoor dat SIOS steeds garant staat voor een uitstekende dienstverlening. Omdat we te allen tijde willen weten of we voldoen aan de eisen die we onszelf opleggen, evalueren we doorlopend onze werking. Hiervoor voeren we regelmatig interne en externe controles uit. Het behalen van een QFor label is een belangrijk onderdeel van de externe controle mbt de kwaliteit van onze dienstverlening.

QFor

SIOS behaalt opnieuw QFor-certificaat

Wat is QFor

QFor is een kwaliteitsmodel dat specifiek is ontwikkeld voor organisaties in learning en consulting. De doorlichting door Qfor bestaat uit een ProcessScan die de interne processen van een organisatie onder de loep neemt. Deze scan bepaalt de effectiviteit en de efficiëntie van de bedrijfsvoering, en zorgt ervoor dat interne processen kunnen worden geoptimaliseerd. Een auditeur toetst af in welke mate de processen beantwoorden aan de normen van QFor. Dit gebeurt door het nemen van steekproeven en een controle op basis van documenten, systemen en interviews. Na een succesvolle audit wordt een certificaat uitgereikt aan de organisatie, dat drie jaar geldig is.

Voordelen voor de klant

Als klant van SIOS geeft de QFor-certificatie de zekerheid dat de dienstverlening van SIOS voldoet aan de eisen die je als klant mag verwachten. De QFor-certificatie is tevens erkend door het Vlaams gewest. Onlangs werd bij SIOS een ProcessScan uitgevoerd om het QFor-certificaat te vernieuwen. De audit kende een positief resultaat, waardoor SIOS tot 4 april 2024 door QFor is gecertificeerd. Als klant van SIOS ben je er zo zeker van dat de dienstverlening van SIOS steeds vlekkeloos verloopt.

SIOS doet meer

QFor-certificatie is een belangrijke indicator om de vlotte werking van de organisatie te garanderen. Omdat SIOS nog een stap verder wil gaan, worden op geregelde tijdstippen interne evaluaties van de bestaande processen uitgevoerd. Zo willen we er als onderneming voor zorgen dat we continu blijven verbeteren. Hierbij worden we geholpen door de software Coachview. Deze tool zorgt ervoor dat de samenwerking met de klant professioneel verloopt en steeds up to date blijft. Zo wordt steeds meer ingezet op digitalisering, door onder meer het inzetten van digitale leermodules, maar ook door ervoor te zorgen dat de administratieve afhandeling zo efficiënt mogelijk verloopt. Op die manier blijft SIOS steeds trouw aan de klantvriendelijkheid, kwaliteit, innovatie en wendbaarheid die je als klant steeds van SIOS kan verwachten.