Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Wat is het belang van een VCA-opleiding?

Wat is het belang van een VCA-opleiding?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. Maar wat houdt dit nu precies in, en waarom kan het belangrijk zijn dat je leidinggevenden een VCA-VOL opleiding, of je werknemers een VCA-Basis opleiding volgen?

Bekijk hier de VCA-opleidingen bij SIOS.

UPDATE: Nieuw sectoraal akkoord maakt veiligheidsopleiding op bouwwerven verplicht vanaf 1 juli 2022.

Op de werven waar een veiligheidscoördinator is aangesteld, dient iedereen een veiligheidsopleiding te hebben gevolgd. Er wordt een sectorale VCA-opleiding uitgewerkt ten belope van 8u. Deze dient door nieuwkomers in de sector gevolgd te worden binnen de maand na aanvang van de werken op een werf.

De bedoeling is om de maatregel op 1 juli 2022 in voege te laten treden.

Op deze link vind je het volledig sectoraal akkoord terug.

Veiligheid op elke werf

Een werk- of opdrachtgever streeft ernaar om veilig, gezond en milieuvriendelijk te kunnen werken op elke werf. Bij het inschakelen van een externe aannemer is een VCA-attest de meest betrouwbare manier om er zeker van te zijn dat iedereen die op de werf aan het werk is zich ten volle bewust is van de risico’s mbt veiligheid, gezondheid en milieu. Maar wat is een VCA-attest en wat houdt zo’n VCA opleiding nu eigenlijk in?

VCA opleidingen

VCA opleidingen

Wat is een VCA-attest?

Een VCA-attest is bedoeld voor leidinggevenden en werknemers die werken in risicovolle omgevingen, of die risicovolle taken uitvoeren. Na het volgen van een VCA-opleiding en deelname aan een examen kan je een VCA-attest behalen. Dit attest toont aan dat je over alle nodige kennis beschikt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken. SIOS biedt zowel VCA-opleidingen voor leidinggevenden (VCA-VOL), als opleidingen voor werknemer aan (VCA-basis). We overlopen hieronder kort wat deze opleidingen precies inhouden.

VCA-Basis

De VCA-Basis is de opleiding die wordt gegeven aan de werknemers van het bedrijf. Tijdens deze ééndaagse opleiding wordt de basiskennis omtrent gezond, veilig en milieuvriendelijk werken aangeleerd aan de werknemer. Er wordt verduidelijkt hoe de je werkzaamheden goed kan voorbereiden en hoe je de werken op een veilige manier kan uitvoeren. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de werkomstandigheden, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de arbeidsmiddelen. Daarnaast wordt onder meer aangeleerd hoe de werknemer kan omgaan met gevaarlijke stoffen, brand en explosie, elektriciteit, ongevallen en noodsituaties. Ook wordt kort de wetgeving hieromtrent aangehaald. Aan het einde van de opleidingsdag volgt een examen. Bij het slagen in het examen wordt een VCA-attest uitgereikt. Dit attest toont aan dat de werknemer over de nodige kennis beschikt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken.

VCA-VOL

Een VCA-VOL opleiding is bestemd voor leidinggevenden, en duurt net zoals de VCA-Basis één dag. Tijdens deze opleiding leert de deelnemer gevaarlijke situaties herkennen, en wordt aangeleerd hoe je deze kan voorkomen. De VCA-VOL opleiding behandelt dezelfde onderwerpen als de VCA-Basis opleiding, maar richt zich meer op evaluatie en preventie. Tijdens de VCA-VOL opleiding wordt ook dieper ingegaan op de wetgeving rond veilig en gezond werken. Ook de VCA-VOL opleiding wordt afgesloten met een examen en attestering. Door het behalen van een VCA-VOL attest toon je aan dat je als leidinggevende gevaarlijke situaties kan inschatten, waardoor je medewerkers op een veilige en gezonde manier kunnen werken.

VCA-opleidingen bij SIOS

SIOS biedt zowel VCA-Basis als VCA-VOL opleidingen aan. Op onderstaande links vind je de kalender van de eerstvolgende VCA-opleidingen bij SIOS:

VCA-Basis
VCA-VOL

Indien gewenst kan er door SIOS ook een VCA-opleiding bij u op het bedrijf worden georganiseerd. Hiervoor kan je ons via dit formulier contacteren.

(Foto door Life Of Pix via Pexels)