Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Wat doet een docent bij SIOS?

Wat doet een docent bij SIOS?

Wat doet een docent bij SIOS?

SIOS zoekt om het team te versterken momenteel een docent ‘hijs- en hefwerktuigen’, maar wat doet een docent bij SIOS nu precies? En wie komt voor deze functie in aanmerking? De vacatures vind je alvast hier.

SIOS is een expertise- en opleidingscentrum binnen de wereld van logistiek, veiligheid en welzijn. In dit kader verzorgt SIOS opleidingen gerelateerd aan veiligheidsfuncties, preventie en welzijn binnen een bedrijf. Deelnemers aan de opleidingen krijgen na een succesvol traject een getuigschrift, attest of certificaat, waarmee hun vakbekwaamheid kan worden geborgd.

Vacature bij SIOS

Een docent bij SIOS

Wat doet de docent?

Docenten verzorgen bij SIOS de dagelijkse opleidingen. Deze opleidingen kunnen gegeven worden bij SIOS in Drongen, maar ook op het bedrijf van de klant zelf. Veel van de opleidingstrajecten, zeker de opleidingen binnen de logistieke sector (hef- en hijswerkuigen, hoogwerker, grondverzet,…) bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het theoretisch gedeelte wordt gegeven in een opleidingslokaal bij SIOS of bij de klant. In dit theoretisch gedeelte wordt verduidelijkt aan de deelnemers hoe ze een bepaald toestel moeten bedienen, hoe ze dit veilig kunnen doen, en wat de wetgeving is bij het bedienen van het toestel. Na het theoretisch gedeelte neemt de docent een examen af. Alle deelnemers die slagen voor het theoretisch examen kunnen daarna deelnemen aan het praktisch gedeelte.

De docent beschikt over de nodige praktische kennis om de deelnemers aan te leren hoe ze het toestel waarvoor ze een opleiding volgen veilig kunnen bedienen. Na het doorlopen van alle praktijkoefeningen wordt door de docent een praktijkexamen afgenomen, waarna een certificaat kan worden uitgereikt.

Continu verbeteren

De opleidingen bij SIOS zijn altijd in evolutie. Dit wil zeggen dat een docent bij SIOS ook mag meedenken over nieuwe oefeningen, nieuwe onderdelen van een bepaalde opleiding, of een geheel nieuwe opleiding kan voorstellen. Op die manier kan een docent zijn praktijkervaring gebruiken om zichzelf, maar ook de organisatie steeds te verbeteren. Hierbij wordt de docent steeds gesteund door het voltallige team van SIOS.

Om de interactie tussen de docenten te verhogen worden enkele dagen per jaar teamdagen georganiseerd waarop voorstellen kunnen worden aangebracht en besproken, nieuwe oefeningen kunnen worden uitgewerkt, maar waar het er vooral gezellig aan toe gaat.

Bent u een geschikte docent?

Een docent bij SIOS moet eerst en vooral een ruime ervaring hebben in het domein waarin les zal moeten worden gegeven. Daarnaast moet een kandidaat docent een meer dan gezonde interesse hebben in preventie en veiligheid, want dat zijn de pijlers waarop elke opleiding bij SIOS is opgebouwd. Als docent is het ook belangrijk dat je voldoende communicatief bent, en dat je beschikt over didactische vaardigheden.

Bij SIOS zijn de waarden Kwaliteit, Wendbaarheid, Klantfocus en Innovatie van het allergrootste belang. Het zal dus ook belangrijk zijn dat u als docent deze waarden hoog in het vaandel draagt.

Het merendeel van onze opleidingen wordt gegeven in het Nederlands, het is dus belangrijk dat een docent zeer vlot is in het Nederlands. Beheersing van het Frans of Engels is daarnaast een grote meerwaarde.

Voelt u zich geroepen om docent te zijn? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op de pagina’s met vacatures.