Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Waarom een EHBO-opleiding bij SIOS volgen?

Waarom een EHBO-opleiding bij SIOS volgen?

Alle bedrijven, of het nu een eenmanszaak is of een multinational, moeten voorzien in eerste hulp aan zieke en gewonde medewerkers. Om deze eerste hulp te kunnen aanbieden is het aangewezen om één of meerdere werknemers een EHBO-opleiding te laten volgen. Bij SIOS willen we er garant voor kunnen staan dat de EHBO-opleidingen die we organiseren van de hoogste kwaliteit zijn, het belang van zo’n opleiding is namelijk bijzonder groot. Sinds jaar en dag geeft docent Bart samen met zijn team de EHBO-opleidingen voor SIOS. We vroegen hem waarom een EHBO-opleiding zo belangrijk is, en op welke manier de opleidingen van SIOS het verschil kunnen maken.

Bart is reeds 21 jaar actief in de dringende geneeskundige hulpverlening. Daarnaast geeft hij als docent les in alles wat met medische hulpverlening te maken heeft. Dit gaat van opleidingen EHBO tot gespecialiseerde opleidingen aan medische teams, huidige en toekomstige hulpverleners.

Wat is de reden waarom de verplichte opleidingen EHBO in bedrijven doorheen de tijd alsmaar aan belang hebben gewonnen?

Bart: Overal waar veel mensen bij mekaar komen zou je eerste hulp moeten hebben. Adequate eerste hulp kan namelijk levens redden of ervoor zorgen dat de gevolgen van een ongeval kunnen worden beperkt. Dit geldt dus zeker in bedrijven.

Het is voor een werkgever zeer belangrijk om te blijven investeren in een veilige werkomgeving. Werknemers hechten namelijk steeds meer belang aan een aangename en veilige werksfeer en zullen makkelijker aan boord blijven als ze ervaren dat er wordt geïnvesteerd in hun veiligheid en welzijn.

De pensioenleeftijd is ook verhoogd, waardoor de gemiddelde leeftijd van werknemers relatief gezien hoger wordt. Bij oudere werknemers zullen zich statistisch gezien meer ongevallen voordoen door bv. een beroerte, het is zeer belangrijk dat dit bij dit soort incidenten snel en adequaat wordt gehandeld.

In een opleiding EHBO leer je dus veel meer dan pakweg een snijwonde verzorgen?

Bart: Bij veel arbeidsongevallen ligt een onderliggend gezondheidsprobleem aan de basis van het ongeval zelf. Voor de EHBO’er is het dan ook essentieel om goed te kunnen inschatten waarom een arbeidsongeval is gebeurd, en niet enkel om de gevolgen van het arbeidsongeval te kunnen behandelen.

Hierop wordt bij alle EHBO-opleidingen van SIOS dan ook maximaal aandacht aan geschonken. Arbeidsongevallen gebeuren namelijk niet enkel bij fysieke arbeid, maar de EHBO-werknemer moet ook de symptomen van bv. een beroerte kunnen herkennen, en kunnen inschatten of een beroerte aan de basis lag van een ongeval. Enkel door dit aan de EHBO’er aan te leren kan het slachtoffer in elke situatie de correcte hulp krijgen. Dit wordt aangeleerd aan de hand van de ABCDE-methode, waar de hulpverlener eerst inschat wat de meest bedreigende letsels of stoornissen zijn bij het slachtoffer.

Is het belang van een EHBO-opleiding nog toegenomen door de coronacrisis?

Bart: Veilig EHBO toepassen is zeer belangrijk tijdens de coronacrisis. In alle opleidingen, dus ook in de hertrainingen, wordt aan de EHBO-medewerker aangeleerd hoe eerste hulp tijdens de coronacrisis veilig kan worden toegepast. Bij de EHBO-opleidingen zelf is het mogelijk om vooraf een sneltest te laten afnemen. Op die manier kan ook tijdens de coronacrisis een fysieke opleiding worden georganiseerd.

Waarin onderscheidt SIOS zich met zijn EHBO-opleidingen?

Bart: Er wordt enkel gewerkt met docenten met actuele praktijkervaring en bewezen pedagogische vaardigheden. Bovendien zijn de medische opleidingen onder toezicht van 3 urgentieartsen. Er wordt ook voortdurend geïnvesteerd in de modernste opleidingsmaterialen.

Voor elke opleiding wordt bij de klant een gratis intake gedaan om te kijken wat de te verwachten risico’s bij die klant zijn, om vervolgens de opleiding daarop af te stemmen.  Bij klanten die werken in een industriële omgeving zal meer aandacht worden geschonken aan trauma’s, bij een opleiding aan kantoormedewerkers zal meer aandacht worden besteedt aan andere risico’s zoal bv. bloeddrukval of beroerte.

Hertrainingen worden momenteel ook digitaal aangeboden, hoe kan SIOS deze op een kwalitatieve manier geven?

Bart: De digitale EHBO trainingen kunnen via blended learning. SIOS is momenteel het enige opleidingsbedrijf dat via live streaming opleidingen aanbiedt. Omdat de opleiding live wordt gegeven ervaar je als deelnemer nog steeds dat de docent voor je staat. Deze manier van werken maakt de opleiding heel interactief. De opleidingen worden gestreamed vanuit een professionele TV-studio. Ook hiermee zijn de opleidingen van SIOS uniek en wordt de allerbeste beleving gegarandeerd.

Kunnen er opleidingen op maat van het bedrijf worden uitgewerkt en hoe ver kan je daar in gaan?

Bart: Zoals reeds aangehaald wordt voor elke opleiding een intake gehouden. Elke opleiding is dus aangepast aan de noden van de klant. Indien gewenst kan bij in company opleidingen nog heel wat verder worden gegaan. Eens de COVID maatregelen het terug toelaten kunnen simulanten worden ingezet om een situatie na te bootsen die perfect is afgestemd op de mogelijke ongevallen binnen het bedrijf.

Ook bij de open opleidingen werkt SIOS met simulanten, maar bij opleidingen op het bedrijf zelf kan een stap verder worden gegaan om alles aan te passen aan specifieke situaties die zich op het bedrijf kunnen voordoen.

Hierin wordt heel ver gegaan. Verwondingen worden bij de simulanten levensecht geschminkt, of om een concreet voorbeeld te geven: bij oefeningen rond decontaminatie, zullen de simulanten effectief moeten worden uitgekleed om een douche te laten nemen.

Welke opleidingen welzijn kunnen, naast EHBO-opleidingen, nog een meerwaarde zijn voor een bedrijf?

Bart: Opleidingen ergonomie worden vaak onderschat. Ergonomische werkomstandigheden zorgen ervoor dat er veel minder werknemers uitvallen door bv. rugklachten. De investering in een opleiding ergonomie kan er dan ook voor zorgen dat medewerkers minder klachten gaan ontwikkelen en bijgevolg minder afwezig zullen zijn.

Ook de opleidingen ergonomie worden afgestemd aan de reële arbeidsomstandigheden. Afhankelijk van de situatie worden oplossingen aangereikt om een meer ergonomische en gezondere werkomgeving te creëren. Dikwijls wordt gevreesd dat deze aanpassingen grote investeringen zullen vereisen, bv. door de aankoop van duur meubilair, maar dit is absoluut niet altijd het geval. In de meeste gevallen kunnen een reeks tips en kleine aanpassingen de ergonomie voor de werknemers al een heel stuk verbeteren.

Psychosociaal welzijn

Een andere opleiding die kan worden aangeboden staat in teken van het psychosociaal welzijn van de werknemers. Bij de EHBO’er die geconfronteerd wordt met een zwaar arbeidsongeval, kan de mentale inpakt zwaar zijn. Dit wordt nog al te veel onderschat. Om ook dit aspect van het welzijn op het werk op te vangen kunnen opleidingen worden aangeboden waarbij de preventieadviseur wordt opgeleid om bijstand te verlenen aan werknemers die met een psychologisch trauma te maken hebben na een arbeidsongeval. De cursisten worden tijdens deze opleiding aangeleerd wat ze precies kunnen doen om de mentale gevolgen van een ongeval bij de EHBO’er die hulp moest verlenen en bij de andere werknemers zo goed mogelijk op te vangen. Deze opleidingen worden gegeven in samenwerking met bedrijfspsychologen die jaren ervaring hebben en een autoriteit zijn in hun vakgebied.

Kan een themadag over welzijn en veiligheid interessant zijn voor een bedrijf?

Bart: Het is altijd interessant om de aandacht te vestigen op veiligheid en welzijn op het bedrijf. Er kan inderdaad een themadag op maat worden uitgewerkt waar door middel van realistische praktijkoefeningen iedereen kan samenwerken rond dit thema. Tijdens dit soort themadagen worden dikwijls pijnpunten blootgelegd door werknemers van verschillende afdelingen te laten samenwerken.

SIOS organiseert naast de basisopleidingen EHBO ook een EHBO-stresstest, waar op een onverwacht moment een crisissituatie wordt nagebootst. Ook deze stresstest legt eventuele pijnpunten binnen het veiligheidsbeleid bloot. Door de realistische benadering van deze simulaties worden medewerkers ook geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van een ongeval, waardoor ze veel bewuster worden van het belang van veiligheid binnen de werksfeer.